นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

ตรีนุช ตอบกรณี มท.สั่งผู้ว่าฯช่วยสนับสนุน ชุดลูกเสือ – เนตรนารี

จากกรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้ลงนามในหนังสือ เรื่องการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ และเนตรนารี เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2565 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศช่วยเหลือสนับสนุนชุดลูกเสือ เนตรนารี แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน ขัดสน เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

ล่าสุด นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า การแต่งชุดลูกเสือ เนตรนารี หรือยุวกาชาด ศธ.ได้มีระเบียบคำสั่งการแต่งกายชุดดังกล่าวในการบริหารจัดการศึกษาท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ไปแล้วว่า

ตรีนุช ตอบกรณี มท.สั่งผู้ว่าฯช่วยสนับสนุน ชุดลูกเสือ - เนตรนารี

กรณีนักเรียนรายใดที่ไม่มีความพร้อม ขอให้ยืดหยุ่นไม่ต้องแต่งกายเต็มรูปแบบก็ได้ เพียงแค่มีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นลูกเสือ เนตรนารี อาทิ ผูกผ้าพันคอแสดงสัญลักษณ์ และการสวมวอคเกิ้ล เป็นต้น

ตรีนุช ตอบกรณี มท.สั่งผู้ว่าฯช่วยสนับสนุน ชุดลูกเสือ - เนตรนารี

ทั้งนี้ การที่ ศธ.ขอให้โรงเรียนอนุโลมเรื่องการแต่งกายชุดลูกเสือ เนตรนารีนั้น ไม่ได้ทำโดยพลการมีระเบียบรองรับตั้งแต่ปี 2529 ว่าสามารถดำเนินการได้ ซึ่งระบุไว้ชัดเจนว่า การแต่งกายด้วยเครื่องแบบดังกล่าวสามารถหาเครื่องหมายที่แสดงออกถึงสัญลักษณ์ในการเรียนการสอนก็เพียงพอแล้ว

นางสาวตรีนุช กล่าวต่อว่าในส่วนที่ มท.มีหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ สนับสนุนชุดลูกเสือ เนตรนารี นั้นเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ ถือเป็นการช่วยเหลือบรรเทาภาระให้แก่ผู้ปกครอง ถึงแม้ไม่มีงบประมาณลงไปให้ ผู้ว่าฯ สามารถจัดหางบประมาณภายในจังหวัดได้ ถือเป็นความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงาน ร่วมกันแบ่งเบาภาระให้ผู้ปกครอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ cottagescanadaonline.com

UFA Slot

Releated