นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

‘สพฐ.’ กำชับผอ.-ครู เฝ้าระวังน้ำท่วมพื้นที่ที่เคยมีความเสี่ยง

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนได้ส่งสัญญาณไปยังโรงเรียนหรือในพื้นที่ที่เคยมีความเสี่ยง หรือมีโอกาสเผชิญกับภัยน้ำท่วม ให้เฝ้าระวัง ซึ่งได้ทราบว่าในพื้นที่ปริมณฑล และพื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจำนวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีน้ำท่วมอย่างหนัก โดยขอให้ทางผู้บริหารโรงเรียนและครูประเมินสถานการณ์และวางแผนเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่สูง รวมถึงออกแบบป้องกันระบบไฟฟ้าไม่ให้ได้รับความเสียหาย

เฝ้าระวังน้ำท่วม

นายอัมพรกล่าวต่อว่า นอกจากการดูแลอาคารสถานที่โรงเรียนแล้ว ขอให้ดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียน ซึ่งเมื่อน้ำท่วมจะกระทบกับการจัดการเรียนการสอน เด็กไม่สามารถเดินทางมาเรียนได้ ดังนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนดูในเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม ทั้งนี้ หากโรงเรียนใดได้รับผลกระทบจนเกิดความเสียหาย จำเป็นต้นซ่อมแซมอาคารเรียน เพื่อให้เกิดการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพได้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะเข้าไปดูแลเพื่อให้เกิดการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ได้รับรายงานข้อมูลสถานศึกษาและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำ 88 เขตพื้นที่ฯ ใน 232 โรงเรียน มีนักเรียน ครู และบุคาลกรทางการศึกษาได้รับผลกระทบรวม 3,693 ราย สั่งหยุดการเรียนการสอน 1 โรงเรียน ซึ่ง สพฐ. ได้ย้ำให้ผู้บริหารสถานศึกษาเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์เป็นระยะ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ cottagescanadaonline.com

UFA Slot

Releated